41ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών “Ελληνική Γλώσσα” – Πάτρα 17-19 Μαΐου 2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 41ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Ελληνική Γλώσσα» στις 17-19 Μαΐου 2024.

Σκοπός του 41ου Διεθνούς Συνεδρίου, είναι η παρουσίαση και ανάλυση όλων των μορφών και λειτουργειών της ελληνικής γλώσσας από την εμφάνισή της μέχρι σήμερα καθώς και των σημαντικότερων σταδίων εξέλιξής της.

Οι βασικοί άξονες του συνεδρίου είναι:

 • Ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας – Η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία
 • Διδακτική και Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής, ως δεύτερης, ως ξένης γλώσσας
 • Μέθοδοι διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως πρότυπης, ως δεύτερης, ως ξένης
 • Εκπαιδευτικό υλικό της ελληνικής ως μητρικής, ως δεύτερης, ως ξένης
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Διδακτική – Διδασκαλία – Εκπαιδευτικό υλικό
 • Διάλεκτοι και γλωσσικά ιδιώματα
 • Αξιολόγηση μαθητών – διδασκόντων – εκπαιδευτικού υλικού
 • Διδακτική – Διδασκαλία – Μέθοδοι – Αναλυτικά προγράμματα – Εκπαιδευτικό υλικό ξένων γλωσσών
 • Ελληνική Γλώσσα και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
 • Γλώσσα, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική
 • Τεχνικές διδασκαλίας γλωσσών – Κειμενοκεντρισμός – Γραμματισμός – Πολυγραμματισμοί
 • Γλώσσα και μαθησιακές δυσκολίες

Εκτός από τις βασικές μορφές και λειτουργίες της γλώσσας, το συνέδριο έχει  ως σκοπό να ασχοληθεί και με την αναψηλάφηση χρονιζόντων ερωτημάτων, ιδεών και θεωριών που  διαμορφώθηκαν ανά τους αιώνες και τις χιλιετίες αναφορικά με την εμφάνιση ύπαρξης και εξέλιξης της ελληνικής ως ομιλούμενης και ως γραπτής γλώσσας. Ειδικότερα:

 • Η απαρχή ομιλίας της ελληνικής γλώσσας – τεκμήρια και αποδείξεις.
 • Η αξιοπιστία των στοιχείων της ινδοευρωπαϊκής θεωρίας.
 • Τα όρια της μυθολογίας και της ιστορικής πραγματικότητας για την ελληνική γλώσσα.
 • Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία και ο παράγοντας της διαχρονίας των γλωσσών στη διατύπωσή της.
 • Οι ζωντανές και οι νεκρές γλώσσες

Αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία αναζητούν απαντήσεις.

Καθίσταται, λοιπόν, φανερό, ότι το συνέδριο αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες της ελληνικής γλώσσας και των γλωσσών γενικότερα και για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, για τους Έλληνες της Ελλάδας, για τους Έλληνες της κυπριακής Δημοκρατίας, για τους Έλληνες της διασποράς, καθώς επίσης και για τους απανταχού και κάθε είδους εθνικότητας ελληνιστές που επέλεξαν να ασχοληθούν με τις μορφές της διαχρονικής Ελληνικής Γλώσσας και έβαλαν ή θέλουν να βάλουν τον ελληνικό πολιτισμό στο σπίτι τους.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί και από το κανάλι του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης Youtube:  https://www.youtube.com/@ipodegr5328  έτσι ώστε, όσοι επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν.