Ανακοίνωση για το μάθημα «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο χώρο»


Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο χώρο» στο εξής θα διεξάγεται στην Αίθουσα 2, κάθε  Τετάρτη, ώρα 18.30-21.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Χ. Αρώνη