Ανακοίνωση για το μάθημα Ρουμανική γλώσσα IV


Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές ότι την Παρασκευή, 22.03.2024 και ώρα 16.00-18.30, θα αναπληρωθεί στην αίθουσα 232 το μάθημα Ρουμανική γλώσσα IV της 23.02.2024 που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.
Η διδάσκουσα,
Catalina Preotu