Αναπλήρωση για τα μαθήματα της κας Ι. Μανελίδου


Ρωσική Γλωσσα II : Δευτερα 01/04/2024 , ώρα 11:30  – 14:00.
Ρωσική Γλωσσα  IV : 29/03/2024, ώρα 16:00- 18:30.