Αναπληρώσεις μαθημάτων Τουρκική Γλώσσα 2 και Τουρκική Γλώσσα 6


Την Παρασκευή 29/3 και 5/4 και ώρα 16:00-18:00 (αιθ. 231) θα γίνουν 2 αναπληρώσεις για το μάθημα Τουρκική Γλώσσα 6 (στ’ εξαμ.).
Την Τρίτη 9/4 και 16/4 και ώρα 16:00-18:00 (αιθ. 231) θα γίνουν 2 αναπληρώσεις για το μάθημα Τουρκική Γλώσσα 2 (β’ εξαμ.).
Τα μαθήματα που αναπληρώνονται αφορούν τις ημέρες 22/4 και 26/4 κατά τις οποίες τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν.

Εκ της διδάσκουσας