Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής για το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας.


Ανακοίνωση έναρξης υποβολής συμμετοχών για το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας