Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 και ώρα 13:30 μ.μ., η κ. Μπουσρά Μολλά Αμέτ θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη διπλωματική της εργασία με τίτλο

Μειονοτική λογοτεχνία στη Θράκη. Τα διηγήματα του Ραχμή Αλή.

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα λάβει χώρα δια ζώσης στην Αίθουσα 232 του Τμήματος (1ος όροφος).

Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε.

 

Ο επιβλέπων

Γιώργος Σαλακίδης

Καθηγητής Τουρκικής και Οθωμανικής Γλώσσας και Γραμματείας