Προκήρυξη διαγωνισμού για την απονομή τριών βραβείων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ή/και κυπριακών ΑΕΙ


Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), προκηρύσσει διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων σε προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ή/και κυπριακών ΑΕΙ για την καλύτερη πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί, σε ένα από τα παρακάτω θέματα:
1ο «Η βία κατά των γυναικών: η έκθεση της GREVIO για την Ελλάδα (2023)»,
2ο «Η ελευθερία της έκφρασης κατά την ΕΣΔΑ: οι πρόσφατες ελληνικές υποθέσεις»,
3ο «Συμβάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου ως βάσεις δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης».
Τα βραβεία συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδιού και δίδακτρα) για την παρακολούθηση της Ενότητας 1 «Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (Unit
1) του 53ου Θερινού Κύκλου Σπουδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 24.06.2024-05.07.2024, στο Στρασβούργο και
διοργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου René Cassin.
Η προθεσμία για την αποστολή εργασιών είναι η Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη εδώ και σε pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΙΜΔΑ-2024.