Ανακοίνωση για το μάθημα “Εθνογραφική Θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου”


Την Τετάρτη 17 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ένα επιπλέον μάθημα (18.30-21.00, αίθουσα 232).
Το μάθημα της Πέμπτης 18 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Εκ της διδάσκουσας