Ανακοίνωση για το μάθημα του κ. Βαλσαμίδη


Το μάθημα Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο του εξαμήνου Β΄ την Πέμπτη 18 Απριλίου  2024  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στην εκπαιδευτική εκδρομή της Φιλιππούπολης και θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 ώρα 16.00-18.30 στην αίθουσα 202.

Εκ του διδάσκοντα