ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ (Εαρινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024)


Ανακοινώνεται ότι,  η προθεσμία υποβολής αιτήσεως συμμετοχής των αποφοίτων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση Επάρκειας Προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον, ίσου με 30 ECTS (ΦΕΚ Β’ 2271/16.4.2024), το οποίο θα διοργανωθεί από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, ορίζεται από την Παρασκευή 19/04/2024 έως την Kυριακή 28/04/2024.

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης (επισυνάπτεται), η οποία θα φέρει:

  1. είτε ψηφιακή βεβαίωση μέσω του gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou)
  2. είτε το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

β. Αναλυτική βαθμολογία Περάτωσης Σπουδών.

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@bscc.duth.gr, σε μορφή pdf.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΦΕΚ B 2271-18_04_2024