Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Εθνογραφική Θεώρηση του παρευξείνιου χώρου” και “Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία”


Εθνογραφική Θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου:

Την Πέμπτη 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί διπλό μάθημα (09.00-11.30 και 11.30-14.00) (αίθουσα 202).

Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία:

Την Πέμπτη 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί διπλό μάθημα (16.00-18.30 και 18.30-21.00) (αίθουσα 231)

Εκ της διδάσκουσας