Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ρωσική Γλώσσα ΙΙ και Ρωσική Γλώσσα ΙV


Tα μαθήματα Ρωσική Γλώσσα ΙΙ και Ρωσική Γλώσσα ΙV δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 13 – 17-05-2024 και θα αναπληρωθούν.

Εκ της διδάσκουσας