Ανακοίνωση για τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα ΙΙ και VΙ


Την Παρασκευή 17 Μαϊου δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα 2 και Τουρκική Γλώσσα 6 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Οι αναπληρώσεις θα γίνουν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές την ερχόμενη εβδομάδα.
Εκ της διδάσκουσας