Ανακοίνωση για το μάθημα του κ. Βαλσαμίδη


Το μάθημα «Ιστορία της εκπαίδευσης των Ελληνορθόδοξων της Ανατολικής Θράκης» του εξαμήνου Β΄ την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της εκπαιδευτικής και προσκυνηματικής εκδρομής, που διοργανώνει ο διδάσκων στην Κωνσταντινούπολη και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 ώρα 16:00-18:30 στην αίθουσα 202.

Εκ του διδάσκοντα