Αναπληρώσεις των μαθημάτων της κας Ι. Μανελίδου


Αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

Δευτέρα, 20-05-2024,
ώρα 11:30- 14:00 και 16:00 – 18:30.
Τετάρτη, 22-05-2024,
ώρα 16:00 – 18:30
 Αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα  IV
Τετάρτη, 22-05-2024,
ώρα 18:30 – 21:00
Παρασκευή, 24-05-2024,
ώρα 16:00 – 18:30