Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ρουμανική γλώσσα IV και Ρουμανική γλώσσα VI


Την Παρασκευή 24 Μαϊου δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Ρουμανική Γλώσσα 4 και Ρουμανική Γλώσσα 6 λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας ως αξιoλογήτριας προφορικού λόγου στις εξετάσεις του Κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Έχουν γίνει ήδη οι σχετικές αναπληρώσεις.
Εκ της διδάσκουσας