Χρηματοδότηση 163 Αιτήσεων στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες


ΕΛΙΔΕΚ_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ