Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής Ευρωεκλογών_2024


20240523_Απ.Συγκλ._15_Αναστολή εκπαιδ. έργου λόγω Ευρωεκλογών2024.pdf