ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ


Alumni Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.

Το Τμήμα δεν έχει επεξεργαστεί ως τώρα τρόπους συστηματικής αναζήτησης και συγκέντρωσης της γνώμης των αποφοίτων, συναφών οργανώσεων και εργοδοτών. Ωστόσο, έλαβε υπόψη τα στοιχεία των μελετών απορρόφησης των αποφοίτων του (http://career.duth.gr/portal), τον αριθμό όσων αποφοίτων ενδιαφέρθηκαν να πιστοποιήσουν την επάρκειά τους και να έχουν άδεια διδασκαλίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών[1], την επιλογή Φορέα άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές/τριες του Ζ΄ και του Η΄ εξαμήνου σπουδών και στη συνέχεια την αξιολόγησή τους από τον/την κατά περίπτωση υπεύθυνο/η του Φορέα και τις πληροφορίες από την επικοινωνία των Καθηγητών/τριών με αποφοίτους.
Με βάση όσα αναφέρθηκαν, το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. προχωρεί στην αλλαγή επωνυμίας και κατευθύνσεων σπουδών, ξεκίνησε τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας (Alumni), με στόχο τη συστηματική συγκέντρωση επικαιροποιημένων στοιχείων των αποφοίτων του από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα και την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας των αποφοίτων μεταξύ τους, με το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. Ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή αποφοίτων σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Τμήματος (π.χ. στις εκδηλώσεις του Κέντρου Ρωσικής Γλώσσας και Ρωσικού Πολιτισμού). Στηρίζει την πρόταση για την ίδρυση Συλλόγου Φίλων και Αποφοίτων του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. (η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη).

[1] Αξίζει να αναφερθεί από το σύνολο των 59 αποφοίτων που ορκίστηκαν τον Νοέμβριο του 2019, οι 27 έλαβαν το πιστοποιητικό που συναρτάται με την άδεια διδασκαλίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθώς επέλεξαν από το Π.Π.Σ. τα μαθήματα που απαιτούνται.