Όνομα/Name: Αβραμίδου Αμαλία / Avramidou Amalia
Τίτλος/Title: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Ειδικότητα/Specialties: Κλασική Αρχαιολογία
Τηλέφωνο/Phone: 25310-39449

Βιογραφικό/Faculty Bio

Η Αμαλία Αβραμίδου είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κλασική Αρχαιολογία του Α.Π.Θ., διδάκτορας του Johns Hopkins University (PhD Classics), ενώ έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και μουσεία. Tο δημοσιευμένο της έργο περιλαμβάνει μία μονογραφία, συνεπιμέλειες τόμων, ένα e-εγχειρίδιο, δεκάδες άρθρα και βιβλιοκρισίες. Την τρέχουσα περίοδο είναι ΕΥ του ερευνητικού προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ www.peraiasamothraceproject.gr και του Ιερού της Παρθένου στην αρχαία Νεάπολη/Καβάλα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της αρχαίας ελληνικής τέχνης και αρχαιολογίας, και εστιάζουν στη μελέτη της κεραμικής και εικονογραφίας, στην αρχαία Θράκη, καθώς και σε ζητήματα διαπολιτισμικών σχέσεων στη Μεσόγειο.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Powered by Ajaxy