Όνομα/Name: Μανελίδου Ιλόνα / Manelidou Ilona
Τίτλος/Title: Ε.Ε.Π.
Τμήμα/Department: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Ειδικότητα/Specialties: Ρωσική Γλώσσα
Τηλέφωνο/Phone: 2531039447
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

2002-2006: Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας, Φιλολογική Σχολή.Διδακτορικό Δίπλωμα Phd Philology (Slavonic Languages 10.02.03). Θέμα τηε διδακτορικής εργασίας :"Εθνονοησιακός κόσμος του Ανθρώπου (πεδίο "Καθαρή Νόηση')". Αναγνωρισμένο Από τομ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (22/02/2007) 1987-1992 Φιλολογική Σχολή του κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας, Γεωργία. Diploma Φιλολογίας Τ=Ρώσική - Ελληνική (Master of Art). Αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (10/02/1997).

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Powered by Ajaxy