ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ


Επειδή η 3η διαδικτυακή συνάντηση για το μάθημα δεν πραγματοποιήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 20/10, εφόσον η αποσταλείσα ανακοίνωση στο Σύλλογο φοιτητών με το σχετικό σύνδεσμο δεν αναρτήθηκε, θα γίνει αναπλήρωση την Πέμπτη 22/10 και ώρα 16.00-18.30. Σχετική ανακοίνωση με τον σύνδεσμο θα αναρτηθεί από την ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαίο, για να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον, να εγγραφούν όλοι/ες οι πρωτοετείς ΑΜΕΣΑ στο eclass του μαθήματος. Από την επόμενη Δευτέρα (26/10) θα αναρτώνται εκεί (στο υπομενού ‘ανακοινώσεις’) όλες οι σχετικές ανακοινώσεις και θα αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση σε όποιον/α είναι εγγεγραμμένος.

 

Η διδάσκουσα

Ευαγγελία Θωμαδάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια γλωσσολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες που έχουν προχωρήσει σε δήλωση μαθημάτων χωρίς τούτο να έχει ανακοινωθεί έως σήμερα από την Γραμματεία του Τμήματος, να προχωρήσουν άμεσα στην διόρθωση των δηλώσεων τους, ώστε να συμφωνεί με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ποσόστωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση αλλαγής κατεύθυνσης,  θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την Δευτέρα 02/11/2020 έως και την Παρασκευή 06/11/2020, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση secr@bscc.duth.gr , αποκλειστικά μέσω του φοιτητικού τους λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ-ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Την Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 15.30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά  η πρώτη ενημερωτική συνάντηση της Υπεύθυνης Β έτους Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ευαγγελίας Θωμαδάκη με τους /τις δευτεροετείς φοιτητές/τριες.

Παρακαλείσθε να εγγραφείτε όλοι στο e-class του μαθήματος ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ, όπου υπάρχει αναρτημένη ανακοίνωση με το σύνδεσμο της συνάντησης.

 

Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ρωσικής γλώσσας» και «Πρακτικές ασκήσεις της Ρωσικής γλώσσας Ι»


Παρακαλούνται οι φοιτητές/ τριες  που θα παρακολουθούν τα μαθήματα «Μεθοδολογία διδασκαλεία της Ρωσικής γλώσσας» και «Πρακτικές ασκήσεις της Ρωσικής γλώσσας 1»
να εγγραφούν στο e-class στα αντίστοιχα μαθήματα, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες ενημερώσεις.

Η διδάσκουσα,
Καλιτα Ο.

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι και Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙ


Την Τρίτη(13/10) δεν θα γίνουν τα μαθήματα Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι και Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙ. Οι φοιτητές/τριες  Θα ενημερωθούν  εγκαίρως για τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων.

Η διδάσκουσα
Αγγελική Μουζακίτη

Ανακοίνωση για τo μάθημα Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού


Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα Υ13 Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού και δεν έχουν ακόμα κάνει εγγραφή στο e-class του μαθήματος αυτού, παρακαλούνται να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να λαμβάνουν κάθε φορά τον σύνδεσμο για τα εξ αποστάσεως μαθήματα, τις ανακοινώσεις και όλο το σχετικό υλικό του μαθήματος.

 

Η διδάσκουσα

Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου

Ανακοίνωση για το μάθημα Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο(Θρησκειολογική Επισκόπηση του Παρευξείνιου Χώρου)


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο το μάθημα Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο(Θρησκειολογική Επισκόπηση του Παρευξείνιου Χώρου), να κάνουν άμεσα εγγραφή στο e-class του μαθήματος, προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες ενημερώσεις για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Οι διδάσκουσες
Μαρία Δημάση
Αγγελική Μουζακίτη

Ανακοίνωση της διδάσκουσας κας Αγγελικής Μουζακίτη


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο τα μαθήματα Ρουμανική Γλώσσα και Γραμματεία(5ο εξάμηνο), Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι(5ο εξάμηνο), Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙ(7ο εξάμηνο) και Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ρουμανικής Γλώσσας(7ο εξάμηνο), να κάνουν εγγραφή στο e-class των μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες ενημερώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα της κας Αβραμίδου


–  Το μάθημα (ΥΕ) Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία – Α’ Εξαμήνου θα διδαχθεί από απόσταση μέσω της πλατφόρμας Skype for Business κάθε Πέμπτη 11:30-14:00. Ο σύνδεσμος θα αναρτάται κάθε βδομάδα στο eclass του μαθήματος και κατ’ εξαίρεση φέτος θα δίνεται τις πρώτες εβδομάδες και στο Facebook του Συλλόγου φοιτητών.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες να εγγραφούν και στο eclass του μαθήματος μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα, ώστε να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις και τα αρχεία που αναρτά η διδάσκουσα.

– Το μάθημα (ΥΕ) Το Βασίλειο των Οδρυσών – Γ’ εξαμήνου θα διδαχθεί από απόσταση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams  κάθε Παρασκευή 11:30-14:00. Το λινκ θα αναρτάται στο eclass.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος, ώστε να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις και τα αρχεία που αναρτά η διδάσκουσα.