ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Οι φοιτητές/τριες που θα εξεταστούν. σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, προφορικά στα μαθήματα (παλιών προγραμμάτων σπουδών)

Εθνογραφική-κοινωνική Ιστορία και Πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος αι.)
Ιστορία της ρωσικής γλώσσας
Ρωσικός πολιτισμός
Ρωσική λογοτεχνία Ι
Ρωσική λογοτεχνία ΙΙ
Ρωσική λογοτεχνία III
Ρωσική λογοτεχνία IV
Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας

θα χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο
https://meet.lync.com/duth/mdimasi/E7IRCFQC

Maria Dimasi
Professor of Language and Literature Didactics in Greece and the Black Sea area
Department of Language, Literature and Culture of the Black Sea Countries
Democritus University of Thrace
Panagi Tsaldari 1, 69132, Komotini
http://utopia.duth.gr/~mdimasi/

Δήλωση μαθημάτων παλαιού προγράμματος σπουδών για την εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Λόγω της κατ’ εξαίρεσης διεξαγωγής μίας (1) επιπλέον επαναληπτικής εξεταστικής κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 έπειτα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, παρακαλούνται οι επί πτυχίο φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο τρέχον πρόγραμμα, να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις στην οποία θα αναγράφεται και ο τίτλος μαθήματος αλλά και το εξάμηνο παρακολούθησης του, στο email της Γραμματείας (secr@bscc.duth.gr) έως την Κυριακή 23 Μαϊου 2021.

Εκ της Γραμματείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Φ.Π.Π.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην 11η  έκτακτη συνεδρίαση της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την κατάληψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. και την αναστολή της διοικητικής του λειτουργίας, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα.

Η κατάληψη των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται και λειτουργεί το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το πρωί της Τετάρτης 14 Απριλίου 2021 έχει προβληματίσει τη διοίκηση και τα μέλη της Συνέλευσης. Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τη σύνταξη του παρόντος κειμένου.

Αρχικά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα πρόσωπα που κατέλαβαν τον χώρο ουδεμία σχέση έχουν με τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος καθώς το σύνολο των διά ζώσης λειτουργιών βρίσκεται σε αναστολή, ενώ και οι εκπρόσωποι των φοιτητών/τριών στη Συνέλευση μας ενημέρωσαν ότι δεν έχει ληφθεί καμιά σχετική απόφαση εκ μέρους τους. Θα αιτηθούμε να διερευνηθεί διοικητικά, από τις αρμόδιες αρχές του Δ.Π.Θ., η πιθανή ευθύνη των προσώπων που το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχαν το καθήκον της φύλαξης του χώρου.

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε:

–επέβαλε αναστολή της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, δηλαδή της γραμματείας του Τμήματος και της γραμματείας του Διακρατικού, Διαπανεπιστημιακού, Διατμηματικού Π.Μ.Σ. Οι συνέπειες αυτής της αναστολής θα είναι πολύ σημαντικές, καθώς:

α. δεν θα εξυπηρετούνται τα αιτήματα των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Τμήματος, εφόσον όλες οι λειτουργίες δεν μπορούν να εκτελεστούν από απόσταση, ειδικά αυτές που αφορούν πρόσβαση στους φακέλους φοιτητών/τριών για στοιχεία που δεν μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα

β. δεν θα εξυπηρετούνται μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και απόφοιτοι/ές του

γ. υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αναβληθεί η προγραμματισμένη για τον Μάιο ορκωμοσία των τελειόφοιτων.

–δημιουργούνται προβλήματα στις διεθνείς συνεργασίες του Τμήματος:

α. με το Ίδρυμα Ρωσικός Κόσμος, του οποίου παράρτημα λειτουργεί στο Τμήμα και η κατάληψη ακυρώνει ή παρακωλύει τις προγραμματισμένες δράσεις του

β. με το ιταλικό Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa Νάπολης, με το οποίο το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών συνεργάζεται για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η αδυναμία του Τμήματος να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του προς τους δύο αυτούς φορείς, εκτός από το πλήγμα που θα επιφέρει στις συνεργασίες, μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση των μελλοντικών δράσεων και της συνέχισης των πρωτοκόλλων συνεργασίας αλλά να έχει και συνέπειες οικονομικές και νομικές, τις οποίες και δεν προτιθέμεθα να επωμιστούμε.

–οδηγεί σε έκθεση το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος και του Κέντρου Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού που ανήκει στο Ρωσικό κράτος, το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των διδασκόντων/ουσών, καθώς και προσωπικά δεδομένα αποφοίτων του Τμήματος (σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών) και των φοιτητών/τριών του (σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών).

Είναι πιθανό, επίσης, να σημειωθεί διασπορά του ιού covid-19 και να μετατραπεί το κτίριο σε εστία μόλυνσης λόγω του συγχρωτισμού αριθμού ατόμων πέραν του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία και χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί η τήρηση των επιβεβλημένων μέτρων.

Βάσει των ανωτέρω η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ομόφωνα

(α) να εκφράσει την αντίθεσή της στην κατάληψη των χώρων του και να καλέσει τη διοίκηση του Ιδρύματος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος, προς όφελος των φοιτητών/τριών του.

(β) να κοινοποιηθεί η απόφαση αυτή στις Πρυτανικές αρχές του Ιδρύματος, τους Προέδρους των υπολοίπων Τμημάτων που στεγάζονται σε κτίρια στον χώρο της Παλιάς Νομικής και στον Τύπο.

Εκ της Διοικήσεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021


Τα μαθήματα ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ και ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 23/2 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και θα γίνονται από την πλατφόρμα teams. Οι φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν τόσο στο teams όσο και στο eclass (αν δεν το έχουν ήδη κάνει)

Η διδάσκουσα

Ευαγγελία Θωμαδάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας