Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ρουμανική γλώσσα IV και Ρουμανική γλώσσα VI


Την Παρασκευή 24 Μαϊου δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Ρουμανική Γλώσσα 4 και Ρουμανική Γλώσσα 6 λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας ως αξιoλογήτριας προφορικού λόγου στις εξετάσεις του Κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Έχουν γίνει ήδη οι σχετικές αναπληρώσεις.
Εκ της διδάσκουσας

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα ΙΙ και VΙ


Την Παρασκευή 17 Μαϊου δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα 2 και Τουρκική Γλώσσα 6 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Οι αναπληρώσεις θα γίνουν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές την ερχόμενη εβδομάδα.
Εκ της διδάσκουσας

Αναπληρώσεις μαθημάτων Τουρκική Γλώσσα 2 και Τουρκική Γλώσσα 6


Την Παρασκευή 29/3 και 5/4 και ώρα 16:00-18:00 (αιθ. 231) θα γίνουν 2 αναπληρώσεις για το μάθημα Τουρκική Γλώσσα 6 (στ’ εξαμ.).
Την Τρίτη 9/4 και 16/4 και ώρα 16:00-18:00 (αιθ. 231) θα γίνουν 2 αναπληρώσεις για το μάθημα Τουρκική Γλώσσα 2 (β’ εξαμ.).
Τα μαθήματα που αναπληρώνονται αφορούν τις ημέρες 22/4 και 26/4 κατά τις οποίες τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν.

Εκ της διδάσκουσας

Ανακοίνωση για το μάθημα Ρουμανική γλώσσα IV


Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές ότι την Παρασκευή, 22.03.2024 και ώρα 16.00-18.30, θα αναπληρωθεί στην αίθουσα 232 το μάθημα Ρουμανική γλώσσα IV της 23.02.2024 που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.
Η διδάσκουσα,
Catalina Preotu

Ανακοίνωση για το μάθημα της κας Preotu


Το μάθημα της κας Preotu αύριο, 23/2/2024 ,δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας της διδάσκουσας και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.