Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα


Το μάθημα πραγματεύεται την ιστορική πορεία των αρχαίων Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο από τις απαρχές της εμφάνισής τους στα παράλιά του κατά τα μέσα του 7ου αι. π.Χ. έως τα χρόνια της βασιλείας του Μιθριδάτου Ευπάτορος και την διάλυση του Κράτους του Πόντου από τα ρωμαϊκά στρατεύματα.