Όνομα/Name: Πετρόπουλος K. Ηλίας / Petropoulos Elias K.
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών / Department of Languages, Literature and Culture of the Black Sea Countries
Ειδικότητα/Specialties: Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία / Ancient History and Archaeology
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39479

Βιογραφικό/Faculty Bio

1990-1995, Graduated the Moscow State University named by M. V. Lomonosov (with scholarship), Faculty of History, Department of Ancient World. PhD thesis in 1999, subject: "Hellenic Colonization in North Black Sea Littoral during the 7th - early 6th Century BC". Improved and revised edition has been published in Oxford ("Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment and the Problem of the 'emporion' Revisited", 2005, in British Archaeological Reports International Series, n. 1934). Edited 4 volumes on "Ancient Greek Colonies in the Black Sea" with D. V. Grammenos (2 vols. Thessaloniki, 2003. 2 vols. Oxford, 2007), and one volume on "Ancient Sacral Monuments in the Black Sea" (Thessaloniki, 2010), with Alexander A. Maslennikov. A new monograph has been recently published on "Homer and the East on Aegean Crossroads. History, Archaeology, Mythology" (Kleidarithmos: Athens, 2018. He has translated 4 scientific books from Russian into Greek. Scientific Interests: Ancient History and Archeology of the Black Sea Region and the Eastern Meditteranean, Hittite, Luwian, Hurrian and Phrygian language and script (cuneiform and hieroglyphic), Hittite History and Mythology.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Powered by Ajaxy