Όνομα/Name: Πετρόπουλος K. Ηλίας / Petropoulos Elias K.
Τίτλος/Title: Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος / Professor - Chair
Τμήμα/Department: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών / Department of Languages, Literature and Culture of the Black Sea Countries
Ειδικότητα/Specialties: Αρχαία Ιστορία & Αρχαιολογία / Ancient History & Archaeology
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39479

Βιογραφικό/Faculty Bio

1990-1995, Graduated the Moscow State University named by M. V. Lomonosov (with scholarship), Faculty of History, Department of Ancient World. PhD thesis in 1999, subject: "Hellenic Colonization in North Black Sea Littoral during the 7th - early 6th Century BC". Improved and revised edition has been published in Oxford ("Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment and the Problem of the 'emporion' Revisited", 2005, in British Archaeological Reports International Series, n. 1934). Edited 4 volumes on "Ancient Greek Colonies in the Black Sea" with D. V. Grammenos (2 vols. Thessaloniki, 2003; 2 vols. Oxford, 2007), and one volume on "Ancient Sacral Monuments in the Black Sea" (Thessaloniki, 2010), with Alexander A. Maslennikov. A new monograph has been published on "Homer and the East on Aegean Crossroads. History, Archaeology, Mythology" (Kleidarithmos: Athens, 2018; in Greek with extend English summary). His latest monograph "Myth's great journey: between Ancient Greece and the Near East" published in 2021 (Kleidarithmos: Athens; in Greek with extend English summary). He has also translated 4 scientific books from Russian into Greek. Scientific Interests: Ancient History and Archeology of the Black Sea Region and the Eastern Meditteranean, Hittite, Luwian, Hurrian and Phrygian languages and script (cuneiform and hieroglyphic luwian), Hittite History and Mythology.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Powered by Ajaxy