Όνομα/Name: Πετρόπουλος K. Ηλίας / Petropoulos Elias K.
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών / Department of Languages, Literature and Culture of the Black Sea Countries
Ειδικότητα/Specialties: Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία / Ancient History and Archaeology
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39479
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

1990-1995, Graduated the Moscow State University named by M. V. Lomonosov (with scholarship), Faculty of History, Department of Ancient World. PhD thesis in 1999, subject: "Hellenic Colonization in North Black Sea Littoral during the 7th - early 6th Century BC". Improved and revised edition has been published in Oxford ("Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment and the Problem of the 'emporion' Revisited", 2005, in British Archaeological Reports International Series, n. 1934). Edited 4 volumes on "Ancient Greek Colonies in the Black Sea" with D. V. Grammenos (2 vols. Thessaloniki, 2003. 2 vols. Oxford, 2007), and one volume on "Ancient Sacral Monuments in the Black Sea" (Thessaloniki, 2010), with Alexander A. Maslennikov. A new monograph has just been published on "Homer and the East on Aegean Crossroads. History, Archaeology, Mythology" (Kleidarithmos: Athens, 2018. http://www.klidarithmos.gr/omhros-kai-anatolh-sto-stavrodromi-tou-aigaiou). Co-editor with Professor of Classics David Braund (University of Exeter), of a new volume dedicated to the 70th Anniversary of Professor of Classical Archaeology, Alexander A. Maslennikov (Archaeological Institute of Moscow, Russian Academy of Sciences). The volume under the general title "The World of the Ancient Black Sea", will be published in Routledge (Oxford) and will contain more than 40 scientific articles in English, concerning the Black Sea antiquities. Scientific Interests: Ancient History and Archeology of the Black Sea Region and the Eastern Meditteranean, Hittite, Luwian, Hurrian and Phrygian language and script (cuneiform and hieroglyphic), Hittite History and Mythology.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Powered by Ajaxy