Όνομα/Name: Πετρόπουλος K. Ηλίας / Petropoulos Elias K.
Τίτλος/Title: Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος / Professor - Chair
Τμήμα/Department: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών / Department of Languages, Literature and Culture of the Black Sea Countries
Ειδικότητα/Specialties: Αρχαία Ιστορία & Αρχαιολογία / Ancient History & Archaeology
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39479

Βιογραφικό/Faculty Bio

1990-1995, Graduated the Moscow State University named by M. V. Lomonosov (with scholarship), Faculty of History, Department of Ancient World. PhD thesis in 1999, subject: "Hellenic Colonization in North Black Sea Littoral during the 7th - early 6th Century BC". Improved and revised edition has been published in Oxford ("Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment and the Problem of the 'emporion' Revisited", 2005, in British Archaeological Reports International Series, n. 1934). Edited 4 volumes on "Ancient Greek Colonies in the Black Sea" with D. V. Grammenos (2 vols. Thessaloniki, 2003; 2 vols. Oxford, 2007), and one volume on "Ancient Sacral Monuments in the Black Sea" (Thessaloniki, 2010), with Alexander A. Maslennikov. A new monograph has been published on "Homer and the East on Aegean Crossroads. History, Archaeology, Mythology" (Kleidarithmos: Athens, 2018; in Greek with extend English summary). His latest monograph "Myth's great journey: between Ancient Greece and the Near East" published in 2021 (Kleidarithmos: Athens; in Greek with extend English summary). He has also translated 4 scientific books from Russian into Greek. Scientific Interests: Ancient History and Archeology of the Black Sea Region and the Eastern Meditteranean, Hittite, Luwian, Hurrian, Urartian and Phrygian languages and script (cuneiform and hieroglyphic luwian), Hittite History and Mythology.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Powered by Ajaxy