ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας

 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με τα εξής Πανεπιστήμια/Ιδρύματα:

 

1.  Πανεπιστήμιο Vest Τιμισοάρας (2006-2008)

2.  Πανεπιστήμιο Târgovişte (2006)

3.  Πανεπιστήμιο Lomonosov (2008-13)

4.  Κρατικό Πανεπιστήμιο Ερεβάν (2007-)

5.  Κρατικό Πολυτεχνείο Ερεβάν / Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2008-)

6.  Ίδρυμα «Ρωσικός Κόσμος» (2009-11)

7.  Κρατικό Πανεπιστήμιο Oriol (2009)

8.  Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας (2011-2016)

9.  Κρατικό Πανεπιστήμιο Σοχούμι (2011-2016)

10. Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Αρμενίας (2011-)

11. Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης (2012-)

12. Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (2014-)

13. Πανεπιστήμιο Lublin (UMCS) (2014-)

14. Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλία) (2015-2023)

15. Petroleum-Gas University of Ploiesti (2016-)

16. Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας (2016-)

17. Ίδρυμα «Ρωσικός κόσμος» (2017-)

18. Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης (2017-2019)

19. Σχολή Ρωσικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Ερεβάν (2018-)

20. Sofia University «St. Kliment Ohridski» (2019-)

21. Institute of Slavic Culture, Moscow State University “A. N. Kosygin”, Russia (2019-)

22. Κρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης (2019-2021)

23. Πανεπιστήμιο Τιράνων (2019-2021)

24. Institute of World History, Centre of Comparative Studies of Ancient Civilisations, Russian Academy of Siences, Moscow (2018-)

25. University of Cambridge (Queen’s College) (2020-)