ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με τα εξής Πανεπιστήμια/Ιδρύματα:

1.  Πανεπιστήμιο Vest Τιμισοάρας (2006-2008)
2.  Πανεπιστήμιο Târgovişte (2006)
3.  Πανεπιστήμιο Lomonosov (2008-13)
4.  Κρατικό Πανεπιστήμιο Ερεβάν (2007-)
5.  Κρατικό Πολυτεχνείο Ερεβάν / Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2008-)
6.  Ίδρυμα «Ρωσικός Κόσμος» (2009-11)
7.  Κρατικό Πανεπιστήμιο Oriol (2009)
8.  Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας (2011-2016)
9.  Κρατικό Πανεπιστήμιο Σοχούμι (2011-2016)
10. Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Αρμενίας (2011-)
11. Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης (2012-)
12. Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (2014-)
13. Πανεπιστήμιο Lublin (UMCS) (2014-)
14. Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλία) (2015-2023)
15. Petroleum-Gas University of Ploiesti (2016-)
16. Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας (2016-)
17. Ίδρυμα «Ρωσικός κόσμος» (2017-)
18. Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης (2017-2019)
19. Ινστιτούτο Παγκόσμιας Ιστορίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας (2018-)
20. Σχολή Ρωσικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Ερεβάν (2018-)
21. Sofia University «St. Kliment Ohridski» (2019-)
22. Institute of Slavic Culture, Moscow State University “A. N. Kosygin”, Russia (2019-)
23. Κρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης (2019-2021)
24. Πανεπιστήμιο Τιράνων (2019-2021)
25. Institute of General History, Russian Academy of Siences (2019-)
26. University of Cambridge (Queen’s College) (2020-)