Διεθνείς Μορφωτικές Συμφωνίες


Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με τα εξής Πανεπιστήμια/Ιδρύματα:

1.Πανεπιστήμιο Vest Τιμισοάρας (2006-2008)
2.Πανεπιστήμιο Târgovişte (2006)
3.Πανεπιστήμιο Lomonosov (2008-13)
4.Ινστιτούτο «Ρώσικος Κόσμος» (2009-11)
5.Κρατικό Πανεπιστήμιο Ερεβάν (2007-)
6.Κρατικό Πολυτεχνείο Ερεβάν / Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών      (2008-)
7.Κρατικό Πανεπιστήμιο Oriol (2009)
8.Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας (2011-)
9.Κρατικό Πανεπιστήμιο Σοχούμι (2011-)
10.Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Αρμενίας (2011-)
11.Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης (2012-)
12.Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (2014-)
13.Πανεπιστήμιο Lublin (UMCS) (2014-)
14. Κρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης, Ουκρανία (2018–2019)