ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Το Τμήμα Γ.Φ.Π.Π.Χ. συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+ για την υποδοχή και αποστολή φοιτητών/τριών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) από και προς άλλες χώρες (βλ. Σχετικοί σύνδεσμοι).

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα διατηρεί συνεργασίες με αντίστοιχα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει στο σύστημα αναγνώρισης μαθημάτων με βάση τις μονάδες ECTS (βλ. Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια).

Παράλληλα, το Τμήμα λαμβάνει μέρος σε προγράμματα Διεθνούς Κινητικότητας με χώρες όπως η Ουκρανία, η Ρωσία κ.ά., δίνοντας στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε συνεργαζόμενα ιδρύματα, λαμβάνοντας υποτροφία. Επίσης, οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για ορισμένο χρονικό διάστημα (βλ. Πρακτική Άσκηση).

Οι φοιτητές/τριες πληροφορούνται τις προκηρύξεις και τις ανακοινώσεις του γραφείου Erasmus τόσο από την ιστοσελίδα του Τμήματος και από παρουσιάσεις του θεσμού (βλ. Ανακοινώσεις), όσο και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Υπεύθυνο Συντονιστή και τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής.

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος του Προγράμματος: Επ. Καθηγητής Αλέξανδρος Παπάζογλου
E–mail: apapazo@bscc.duth.gr