ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος: Επ. Καθηγήτρια Αμαλία Αβραμίδου
E–mail: aavrami@bscc.duth.gr