Πληροφορίες


Το Τμήμα ΓΦΠΠΧ συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+ για την υποδοχή και αποστολή φοιτητών/φοιτητριών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) από και προς άλλες χώρες. Για αυτόν τον σκοπό, το Τμήμα διατηρεί συνεργασίες με αντίστοιχα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει στο σύστημα αναγνώρισης μαθημάτων με βάση τις μονάδες ECTS. Παράλληλα, το Τμήμα λαμβάνει μέρος σε προγράμματα Διεθνούς Κινητικότητας με χώρες όπως η Ουκρανία, η Ρωσία κ.ά., δίνοντας στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε συνεργαζόμενα ιδρύματα, λαμβάνοντας υποτροφία. Επίσης, οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος: Αμαλία Αβραμίδου, Επίκ. Καθηγήτρια (aavrami@bscc.duth.gr)