Πληροφορίες


Το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus, το οποίο προωθεί την κινητικότητα και ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2005/6 μέχρι και σήμερα. Το πρόγραμμα Erasmus δίνει την ευκαιρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους με υποτροφία και με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (και ιδιαίτερα χωρών της παρευξείνιας περιοχής). Συνεισφέρει επίσης αποφασιστικά στην ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού προσωπικού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος, που αναμορφώθηκαν και ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2013-4 στα πλαίσια της νέας μορφής του προγράμματος (Erasmus+), είναι περίπου 15 και δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς φοιτητές του Τμήματος να ωφεληθούν από την εμπειρία της ακαδημαϊκής ζωής σε ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Ακαδημαϊκή συντονίστρια του Προγράμματος Erasmus+
Ευαγγελία Θωμαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
τηλ: 2531039444
email: ethomada@bscc.duth.gr