Βιβλιοθήκη


Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από ιδρύσεως του Τμήματος και ενημερώνεται συνεχώς με νέους τίτλους, από την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία.
Μέχρι στιγμής διαθέτει περισσότερους από 10.000 καταγεγραμμένους τίτλους βιβλίων, 116 περιοδικά (ελληνικά και ξένα) και κασέτες, video, CD-ROM and DVD κ.λπ.

Περιλαμβάνει ακόμη:
Συλλογή αρχειακού υλικού ερευνητικού ενδιαφέροντος (σε μορφή μικροφίλμ και μικροφίς) οθωμανικών επετηρίδων και τέσσερεις αναγνώστες για την αξιοποίησή του.
Αρχείο λαογραφίας που περιλαμβάνει χειρόγραφα με λαογραφική ύλη από τους τόπους καταγωγής φοιτητών του Α΄ εξαμήνου.
Το υλικό που υπάρχει σήμερα έχει υποβληθεί από φοιτητές του Α΄ εξαμήνου των ακαδημαϊκών ετών 2006-2010 και αριθμεί 400 τόμους με ψηφιοποιημένη κατηγοριοποίηση ανάλογα με τη θεματολογία.
Ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την αναζήτηση τίτλων και πληροφοριών από τις σχετικές βάσεις δεδομένων με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το ΔΠΘ.

Διεύθυνση βιβλιοθήκης:
Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτήριο Β΄ (όροφος Α΄)
Κομοτηνή – 69 100

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή: 8.00 – 15.00

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης – Πληροφορίες: Μαρία Δημαρακίδου
Τηλ.  25310 39484
e-mail: mdimarak@lib.duth.gr