ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γ.Φ.Π.Π.Χ.

Γενικές Πληροφορίες
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2001. Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Β΄ κτιρίου της παλιάς Νομικής, όπου λειτουργεί και το Τμήμα, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 1, στην πόλη της Κομοτηνής. Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η συγκρότηση συλλογής που να καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος, καθώς και του διδακτικού προσωπικού. Ως εκ τούτου, η Βιβλιοθήκη εστιάζει στις προσκτήσεις υλικού συναφούς με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος. Ωστόσο, δεν αποκλείει από τις προσκτήσεις της τίτλους γενικού ενδιαφέροντος ή βιβλία επιστημονικών τομέων διαφορετικών από αυτούς του Π.Σ. του Τμήματος.

Ωράριο λειτουργίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: Δευτέρα-Παρασκευή 7.00-15.00 και κάθε απόγευμα Δευτέρας, Τρίτης και  Παρασκευής και ώρες 15.00-18.00, τις εργάσιμες ημέρες.
Δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες του έτους και κατά τις ημέρες που έχει αποφασιστεί η διακοπή λειτουργίας του Πανεπιστημίου με απόφαση του Πρύτανη.

Προσωπικό: Μαρία Δημαρακίδου, Βιβλιοθηκονόμος
Τηλέφωνο: 25310-39484 (74484 εσωτ.)
Fax: 25310-39372 (74372 εσωτ.)
Email: mdimarak@admin.duth.gr