Βιβλιοθήκη


Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος ΓΦΠΠΧ του ΔΠΘ ξεκίνησε τη λειτουργία της το Φεβρουάριο του 2001. Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Β΄ κτιρίου της παλιάς Νομικής, όπου λειτουργεί και το Τμήμα, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 1, στην πόλη της Κομοτηνής.

Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η συγκρότηση συλλογής που να καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος, καθώς και του διδακτικού προσωπικού. Η κύρια συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει μέχρι στιγμής:

  • περίπου 15.000 τίτλους (μονογραφίες, ανάτυπα, πληροφοριακό υλικό σε έντυπη μορφή, O/A υλικό)
  • συλλογή περιοδικών (ελληνόγλωσσων-ξενόγλωσσων) σε έντυπη μορφή που ανέρχεται στους 187 τίτλους, ενώ οι χρήστες μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της κοινοπραξίας των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (HEAL-Link), παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΔΠΘ (http://lib.duth.gr).
  • συλλογή όλων των πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο Τμήμα.
  • κλειστές συλλογές, οι οποίες απαιτούν ειδική μεταχείριση, απαγορεύοντας τη χρήση του υλικού στους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος. Ειδικότερα, περιλαμβάνει συλλογή με υποστηρικτικό ξενόγλωσσο υλικό που αφορά στην εκμάθηση των γλωσσών κατεύθυνσης και περιλαμβάνει έντυπο υλικό με τεστ ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, ακουστικούς ψηφιακούς δίσκους (CDs) και DVD, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακουστικής ικανότητας. Το συγκεκριμένο υλικό με απόφαση ΓΣ του Τμήματος χρησιμοποιείται μόνο από τους διδάσκοντες των γλωσσών κατεύθυνσης αποκλειστικά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών. Στη κλειστή συλλογή του Τμήματος ανήκει επίσης η συλλογή της με αρχειακό υλικό οθωμανικών επετηρίδων (σε μορφή microfiche και microfilm) που αποτελεί υλικό μοναδικό για τη χώρα μας, δίνοντας επί του παρόντος πρόσβαση μόνο στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφή γνωστικό αντικείμενο για έρευνα και μελέτη.
  • συλλογή περιορισμένης πρόσβασης σε αρχείο χειρόγραφων λαογραφικών εργασιών. Οι εργασίες αυτού του είδους εκπονούνται από τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος στο πλαίσιο του μαθήματος της Λαογραφίας και αποτελούν επιτόπιες έρευνες και καταγραφές του λαογραφικού πολιτισμού διαφόρων περιοχών του ελλαδικού κυρίως χώρου. Στο συγκεκριμένο υλικό παρέχεται πρόσβαση για χρήση του υλικού από τους χρήστες μόνο στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης μετά από σχετικό αίτημά τους.
  • σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 διαθέτει ειδική συλλογή για μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων, ώστε να εξυπηρετεί σε προπτυχιακό επίπεδο φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος με συγγράμματα για τα οποία δεν έχουν το δικαίωμα στη δωρεάν διάθεσή τους.

Στον χώρο της η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης νησίδα 6 υπολογιστών και scanner, με σύνδεση στο διαδίκτυο για έρευνα και τη συγγραφή εργασιών.

 

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή 7:00 – 15:00 και κάθε απόγευμα Δευτέρας, Τρίτης και  Παρασκευής και ώρες 15.00-18.00, τις εργάσιμες ημέρες.

 

Δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες του έτους και τις ημέρες που έχει αποφασισθεί η διακοπή λειτουργίας του Πανεπιστημίου με απόφαση του Πρύτανη.

 

Τηλέφωνο: 25310-39484 (74484 εσωτ.)

Fax: 25310-39372 (74372 εσωτ.)

Email: blacksea@lib.duth.gr
Προσωπικό : Μαρία Δημαρακίδου Βιβλιοθηκονόμος

email: mdimarak@admin.duth.gr