Διδακτική Λογοτεχνίας


Το περιεχόμενο του μαθήματος “Διδακτική Λογοτεχνίας” περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν την εννοιολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας με όρους ιστορικό-εξελικτικούς, από την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι τις πολιτισμικές σπουδές οι οποίες εισηγούνται την αναθεώρηση των παραδοσιακών σημαινόμενων και κατά σηνέπεια της σύνδεσης με τη διδακτική πράξη. Οι φοιτητές/τριες διδάσκονται θεωρίες της λογοτεχνίας ( Φιλολογική- Ερμηνευτική, Φορμαλιστική, Δομιστική-Στρουκτουραλιστική, Νεοκριτική, Αναγνωστικές θεωρίες, Αφηγηματολογία, Σημειωτική, πολιτισμική θεωρία, μαρξιστική θεωρία, Αποδόμηση) και στη συνέχεια τις αξιοποιούν για τη διοαμόρφωση πρακτικών διδακτικής προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων με έμφαση στη μεταφρασμένη λογοτεχνία και μάλιστα με σημείο αναφοράς τη λογοτεχνία του παρευξείνιου χώρου. Γνωρίζουν θεωρίες – απόψεις για τον μαθητή – αναγνώστη και την πράξη της ανάγνωσης. Μελετούν την τυπολογία των κειμένων, τα στοιχεία δομής και υπερ-δομής και τις βασικές αρχές της διδακτικής αξιοποίησης .

Ιστορία της Βουλγαρίας Ι


Ισοτρικές και κοινωνικές δομές της Βουλγαρίας από την π΄ρωτη εμφάνιση του βουλγαρικού λαού στα Βαλκάνια μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους. Δίδεται ιδιαίτερη ένφαση στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις του 19ου αι. μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους.