Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα


Το μάθημα πραγματεύεται την ιστορική πορεία των αρχαίων Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο από τις απαρχές της εμφάνισής τους στα παράλιά του κατά τα μέσα του 7ου αι. π.Χ. έως τα χρόνια της βασιλείας του Μιθριδάτου Ευπάτορος και την διάλυση του Κράτους του Πόντου από τα ρωμαϊκά στρατεύματα.

Θεωρία της Ορολογίας


Το μάθημα “Θεωρία της Ορολογίας” εισάγει τους φοιτητές/τριες σε βασικές έννοιες της θεωρίας της ορολογίας (αγγλ. terminology theory). Αποτελεί, δημαδή, ένα πρώτο βήμα στην εκπαίδευση ορολόγων (θεωρητικών της ορολογίας). Οι διδακτικές ενότητες εστιάζουν σε ζητήματα όπως τι είναι όρος, κατηγορίες όρων, βασικές αρχές της ονοματοδοσίας, σχέση μεταξύ ορολογίας και μετάφρασης, ελληνική γλώσσα και ορολογία, ωομική ορολογία, γλώσσα για ειδικούς σκοπούς (Language for Special Purposes – LPS) κ.α. Το μάθημα είναι ανεξάρτητο από τις γλώσσες τις οποίες γνωρίζει ο εκάστοτε φοιτητής/ τρια. Όλες οι παραδόσεις συνοδεύονται από ψηφιακό οπτικό υλικό.

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ


Το περιεχόμενο του μαθήματος “Ρωσική Γλώσσα” περιλαμβάνει την χρήση του εγχειριδίου και αξιοποίηση ποικίλων μορφών εποπτικού υλικού, ασκήσεις της ακρόασης, πρακτικές ασκήσεις, με σκοπό την καλλιέργια στους/στις φοιτήτριες και των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων: ακρόαση, ομιλία, γραφή , ανάγνωση (με την χρήση κατάλληλου εντύπου και οπτικοακουστικού υλικού). Την γνωριμία των φοιτητών/τριών με τον πολιτισμό της γλώσσας στόχου, την μετάφραση των λογοτεχνικών και αυθεντικών κειμένων.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές γλωσσολογικών θεωριών για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών με σκοπό την στήριξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ου επιδιώκεται να κατακτηθεί.