Ορολογία της Μετάφρασης


Το μάθημα  “Ορολογία της Μετάφρασης” εξοικειώνει τους φοιτητές/τριες με τους σημαντικότερους όρους που χρησιμοποιεί σήμερα η Μεραφρασεολογία ( αγγλ. Translation Theory). Οι ιδαδκτικές ενότητες εστιάζουν στην ερμηνεία όρων όπως έκτυπη μετάφραση, γνωσιακά συμπληρώματα, παρεμβολή, συνεμφάνιση , άτοπο ωόημα κ.α. Το μάθημα είναι ανεξάρτητο από τις γλώσσες τις οποίες γνωρίζει ο εκάστοτε φοιτητής/τρια, αλλά οι όροι θα δίνονται προαιρετικά και στην Αγγλική , τη γαλλική , την Ισπανική και /ή τη Γερμανική. Το βοήθημα περιέχει επίσης όλους τους σχετικούς όρους και στην Τουρκική. Όλες οι παραδόσεις συνοδεύονται από ψηφιακό οπτικό υλικό.

Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία


Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια ( Τα κύρια χαρακτηριστικά του λαϊκού θεάτρου. – Σύγκριση φαινομένωντου ελληνικού λαίκού θεάτρου με εκείνα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, στην εξελικτική τους πορεία: από τις απλές προδρομικές μορφές θεάτρου, από τα εθιμικά δρώμενα στις πιο σύνθετες μορφές, απελευθερωμένες πλέον από εορτολογικές δεσμεύσεις ( από τις μιμητικές δηλ. πράξεις των χειμωνιάτικών αγερμών στον Φασουλή, στο κουκλοθέταρο, στο θέατρο σκιών, στις λαϊκές διασκευές του έντεχνου θε’ατρου, κ.λπ.).