Ρωσική Λογοτεχνία ΙΙΙ


Το περιεχόμενο του μαθήματος ” Ρωσική Λογοτεχνία ΙΙΙ” περιλαμβάνει τη μελέτη έργων Ρώσων λογοτεχνών της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα και αρχών του 20ου αιώνα, μέχρι και την σύγχρονη εποχή, με κύριους εκπροσώπους των κινημάτων όπως Συμβολισμός, Ακμεισμός, Φουτουρισμός, Ρωσική Πρωτοπορία και άλλα, στην πρωτότυπη γλώσσα της συγγραφής (ρωσικής) και σε μεταφράσεις. Περιλαβάνει, επίσης, τη μελέτη σχετικών λογοτεχνικών κριτικών και τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων των φοιτητών/τριών.

Ρωσική Γλώσσα VΙΙ


Το περιεχόμενο του μαθήματος “Ρωσική Γλώσσα” περιλαμβάνει την χρήση του εγχειριδίου και αξιοποίηση ποικίλων μορφών εποπτικού υλικού, ασκήσεις της ακρόασης, πρακτικές ασκήσεις, με σκοπό την καλλιέργια στους/στις φοιτήτριες και των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων: ακρόαση, ομιλία, γραφή , ανάγνωση (με την χρήση κατάλληλου εντύπου και οπτικοακουστικού υλικού). Την γνωριμία των φοιτητών/τριών με τον πολιτισμό της γλώσσας στόχου, την μετάφραση των λογοτεχνικών και αυθεντικών κειμένων.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές γλωσσολογικών θεωριών για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών με σκοπό την στήριξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ου επιδιώκεται να κατακτηθεί.