Φιλολογική Λαογραφία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια


Το αντικείμενο περιλαμβάνει θεώρηση κάποιων ειδών του λαϊκού λόγου, στην “παραδοσιακή” τους μορφή και στις σύγχρονες εκφάνσεις τους, όπου και όπως αυτές εμφανίζονται. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα εξής: παραδόσεις, αινίγματα, επωδές, παραμύθι, ευτρ’απελες διηγήσεις, παραλογοτεχνία ( ερωτικό διήξημα, ληστρικό τραγούδι και αντίστοιχη λογοτεχνία), δημοτικό τραγούδι, ρεμπέτικο, λαϊκός κινηματογράφος ( ως κείμενο), κ.α.