Ρωσική Λογοτεχνία ΙV


Το περιεχόμενο του μαθήματος “Ρωσική Λογοτεχνία ΙV” περιλαμβάνει τη μελέτη έργων Ρώσων λογοτεχνών της περιόδου του “Αργυρού Αιώνα”, “Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού” και των σύγχρονων μετασοβιετικών συγγραφέων του 20ου και 21ου αιώνα στην πρωτότυπη γλώσσα της συγγραφής (ρωσικής) και σε μεταφράσεις. Περιλαμβάνει, επίσης, τη μελέτη σχεικών λογοτεχνικών κριτικών και τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων των φοιτητών/τριών. Σκοπός είναι να γνωρίσουν τον κανόνα της ρωσικής λογοτεχνίας με σημείο αναφοράς κλασικά έργα, ώστε να κατανοήσουν τη ρωσική κουλτούρα και να υποστηριχτούν στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας.

Ρωσική Γλώσσα VΙΙΙ


Το περιεχόμενο του μαθήματος “Ρωσική Γλώσσα” περιλαμβάνει την χρήση του εγχειριδίου και αξιοποίηση ποικίλων μορφών εποπτικού υλικού, ασκήσεις της ακρόασης, πρακτικές ασκήσεις, με σκοπό την καλλιέργια στους/στις φοιτήτριες και των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων: ακρόαση, ομιλία, γραφή , ανάγνωση (με την χρήση κατάλληλου εντύπου και οπτικοακουστικού υλικού). Την γνωριμία των φοιτητών/τριών με τον πολιτισμό της γλώσσας στόχου, την μετάφραση των λογοτεχνικών και αυθεντικών κειμένων.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές γλωσσολογικών θεωριών για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών με σκοπό την στήριξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ου επιδιώκεται να κατακτηθεί.