ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.


Αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.
Ευστάθιος Kεκρίδης, Καθηγητής
Εμμανουήλ Σέργης, Καθηγητής
Ελευθέριος Χαρατσίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αφυπηρετήσαν Ε.Ε.Π.
Νικολέτα Ρέσσου
Νικολέτα Ράλτσεβα

Αποβιώσαν μέλος Δ.Ε.Π.
†  Μάρθα Πύλια, Επίκουρη Καθηγήτρια (3/11/1959-25/12/2012)