Διατελέσαντες πρόεδροι


† Καθηγητής ΤΕEΠΗ-ΔΠΘ Ευάγγελος Ζούμας

Καθηγητής Νομικής Σχολής-ΔΠΘ Ιωάννης Σχινάς

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής-ΔΠΘ Κωνσταντίνος Σιμόπουλος

Καθηγητής Νομικής Σχολής-ΔΠΘ Στέφανος Παύλου

Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής-ΔΠΘ Κωνσταντίνος Μπότσαρης

Αν. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ Γεώργιος Κώστα

Καθηγήτρια ΤΕΦ-ΔΠΘ Χαρίκλεια Ιωαννίδου

 

Εκλεγμένη Πρόεδρος

Καθηγήτρια ΤΓΦΠΠΧ-ΔΠΘ Μαρία Δημάση