ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ/ΑΣΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ


  1. † Καθηγητής Τ.Ε.E.Π.Η.-Δ.Π.Θ. Ευάγγελος Ζούμας (2000-2003)
  2. Καθηγητής Νομικής Σχολής-Δ.Π.Θ. Ιωάννης Σχινάς (2003-2004)
  3. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής-Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Σιμόπουλος (2004-2005)
  4. Καθηγητής Νομικής Σχολής-Δ.Π.Θ. Στέφανος Παύλου (2007-2010)
  5. Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής-Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Μπότσαρης (2010-2014)
  6. Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Γεώργιος Κώστα (2014)
  7. Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Δ.Π.Θ. Χαρίκλεια Ιωαννίδου (2014-2016)

         

         Εκλεγμένοι/ες Πρόεδροι

  1. Καθηγήτρια Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.- Δ.Π.Θ. Μαρία Δημάση (2016-2020)