ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


Αν. Γραμματέας Κωνσταντινιά Παπαχρήστου
Τηλ.: +30 25310 39458 (εσωτ. 74458)
Fax: +30 25310 39413
E-mailkopapach@admin.duth.gr

 

Βοηθοί Γραμματέα
Λία Αντωνιάδου
Τηλ.: +30 25310 39420 (εσωτ. 74420).
E-mail: lantoni@affil.duth.gr

Μαρία Λεοντή
Τηλ.:
E-mail:

 

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Μαρία Δημαρακίδου
Τηλ.: +3025310 39484
e-mail: mdimarak@admin.duth.gr