ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


Αν. Γραμματέας: Αθανασία Ναουμίδου
Τηλ.: +3025310 39458
Fax: +3025310 39413
e-mail:  anaoumid@admin.duth.gr

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Μαρία Δημαρακίδου
Τηλ.: +3025310 39484
e-mail: mdimarak@admin.duth.gr