Διοικητικό Προσωπικό


Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας

Αν. Γραμματέας: Ναουμίδου Αθανασία
Τηλ. (30) 25310 39458
Fax: (30) 25310 39413
e-mail:  anaoumid@admin.duth.gr

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης:. : Δημαρακίδου Μαρία
Τηλ. (30) 25310 39484
e-mail: adimarak@admin.duth.gr