ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ


Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου (gariftheo@otenet.gr)
Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στον κλάδο Λαογραφίας του τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και το διδακτορικό της δίπλωμα στη Λαογραφία από το τμήμα ΓΦΠΠΧ του Δ.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα Θρησκευτικής και Εθιμικής Λαογραφίας και Πολιτισμού, Αρχειακής Λαογραφίας, Αστικής Λαογραφίας, Πολιτισμού της Διατροφής, Συγκριτικής Λαογραφίας στα Βαλκάνια και στις Παρευξείνιες χώρες.
Οξάνα Καλιτά (kalitaxenia@gmail.com)
Είναι φιλόλογος, κάτοχος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού πτυχίου του Κρατικού Πανεπιστημίου της πόλης Pyαtιgorsk (Ρωσική Ομοσπονδία). Έλαβε το Διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Peoples’ Friendship της Μόσχας με ειδίκευση στην θεωρία και μεθοδολογία εκπαίδευσης και αγωγής της Ρωσικής ως ξένη γλώσσα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν: (α) την ανάπτυξη μιας εθνικά-προσανατολισμένης μεθοδολογίας για την εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας από έλληνες φοιτητές, (β) φιλολογικά, διδακτικά, παιδαγωγικά κ.ά. προβλήματα μιας σύγχρονης μεθοδολογίας διδασκαλίας, (γ) την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της πληροφορικής στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας και (δ) την σύγκριση παιδαγωγικών όρων στην μεθοδολογία εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας ως ξένη.
Ηλίας Σπυριδωνίδης (spyridin@hotmail.com)
Είναι κάτοχος πτυχίου στην Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία από τη Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό του δίπλωμα με ειδίκευση στη Γεωπολιτική του Πολιτισμού από το  Πανεπιστήμιο Ρώμης “La Sapienza” και το και το διδακτορικό του δίπλωμα με ειδίκευση στη Μεταφρασεολογία & τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του  Α.Π.Θ.