ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ


Μυροφόρα Ευσταθιάδου (mefstath@bscc.duth.gr)

Είναι  κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (πρ. Νηπιαγωγών) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του  Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Λαογραφίας (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών της κατεύθυνσης: Ιστορία και Διδακτική Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ε.Κ.Π.Α.) με τίτλο: «Ταξιδεύοντας στον Πόντο: μια ιδιότυπη μορφή τουρισμού της νοσταλγίας» και Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (Δ.Π.Θ.) με υποτροφία Ι.Κ.Υ. Είναι διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια της Ποντιακής διαλέκτου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Οξάνα Καλιτά (οkalita@bscc.duth.gr)
Είναι φιλόλογος, κάτοχος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού πτυχίου του Κρατικού Πανεπιστημίου της πόλης Pyαtιgorsk (Ρωσική Ομοσπονδία). Έλαβε το Διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Peoples’ Friendship της Μόσχας με ειδίκευση στην θεωρία και μεθοδολογία εκπαίδευσης και αγωγής της Ρωσικής ως ξένη γλώσσα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν: (α) την ανάπτυξη μιας εθνικά-προσανατολισμένης μεθοδολογίας για την εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας από έλληνες φοιτητές, (β) φιλολογικά, διδακτικά, παιδαγωγικά κ.ά. προβλήματα μιας σύγχρονης μεθοδολογίας διδασκαλίας, (γ) την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της πληροφορικής στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας και (δ) την σύγκριση παιδαγωγικών όρων στην μεθοδολογία εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας ως ξένη.
Ηλίας Σπυριδωνίδης (ispyrid@bscc.duth.gr)
Είναι κάτοχος πτυχίου στην Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία από τη Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό του δίπλωμα με ειδίκευση στη Γεωπολιτική του Πολιτισμού από το  Πανεπιστήμιο Ρώμης “La Sapienza” και το και το διδακτορικό του δίπλωμα με ειδίκευση στη Μεταφρασεολογία & τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του  Α.Π.Θ.
Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου (aanagnos@bscc.duth.gr)
Είναι αρχαιολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Αρχαιολογία. Από το ίδιο πανεπιστήμιο έλαβε το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία και με θέμα «Βεργίνα, Δημητριάδα, Αλεξάνδρεια: οι γραπτές στήλες», καθώς και το Διδακτορικό της Δίπλωμα με θέμα «Ταφικά μνημεία των αυτοκρατορικών χρόνων από την Άνω Μακεδονία». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ελληνιστική και ρωμαϊκή Μακεδονία, την πλαστική και κοροπλαστική ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, τα ταφικά μνημεία και τη διαχείριση του θανάτου, καθώς και την εικονογραφία και την επιγραφική.