ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ


Μυροφόρα Ευσταθιάδου (mefstath@bscc.duth.gr)

Είναι  κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (πρ. Νηπιαγωγών) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του  Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Λαογραφίας (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών της κατεύθυνσης: Ιστορία και Διδακτική Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ε.Κ.Π.Α.) με τίτλο: «Ταξιδεύοντας στον Πόντο: μια ιδιότυπη μορφή τουρισμού της νοσταλγίας» και Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (Δ.Π.Θ.) με υποτροφία Ι.Κ.Υ. Είναι διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια της Ποντιακής διαλέκτου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Φωτεινή Καζάλα (fkazala@frl.uoa.gr)

Πτυχιούχος Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ). Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας / Γλωσσολογία (ΕΚΠΑ). Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (συνεπίβλεψη μεταξύ ΕΚΠΑ και Sorbonne Université). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Négation lexicale vs négation syntaxique en français et en grec moderne. Τομείς έρευνας: Γαλλική και Ελληνική γλωσσολογία, Αντιπαραβολική γλωσσολογία, Μεταφρασεολογία.

Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου (gatheodo@bscc.duth.gr)
 Κάτοχος Πτυχίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος  του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (ΔΠΘ). Τομείς έρευνας: Συγκριτική Εθνολογία και Εθνογραφία, Λαογραφία υλικού και άυλου βίου.