ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Boris Vounchev (bvounche@bscc.duth.gr)

1999 – πτυχιούχος της ειδικότητας Νεοελληνικής Φιλολογίας (Мaster, Σχολή Κλασικών και Νέων Φιλολογιών, Πανεπιστήμιο Σόφιας). 2005 – διδάκτορας Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Σόφιας (PhD). 2017 – διδάκτορας των επιστημών του Πανεπιστημίου Σόφιας (DSc). 2003 – λέκτορας Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Σόφιας. 2013 – αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Νέων Φιλολογιών. Η εργογραφία του περιλαμβάνει 4 μονογραφίες, δεκάδες επιστημονικά άρθρα, μελέτες και βιβλιοκρισίες, επίσης ηλεκτρονικά εγχειρίδια, επιμέλεια επιστημονικών τόμων. Συντονιστής του επιστημονικού έργου “The Balkan Languages as Emanation of Ethno-cultural  Community on the Balkans (Verb Typology), χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας.