ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Gina Nimigean (ginanimigean@yahoo.com)
Είναι αποσπασμένη Λέκτορας Ρουμανικής Γλώσσας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ.  Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου «Alexandru Ioan Cuza» του Ιασίου Ρουμανίας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της ίδιας Σχολής με ειδίκευση στην Ιστορία της Ρουμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Τα επιστημονικά και  ερευνητικά της ενδιαφέροντα  καλύπτουν τους  τομείς της Ιστορίας της Ρουμανικής Γλώσσας και του Πολιτισμού,  της Ιστορίας των Λατινογενών Γλωσσών, της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Σημειωτικής, της Αισθητικής και της Διδακτικής των Γλωσσών.
Βαλεντίνα Βάντσεβα (vantcheva@mail.bg)
Η Βαλεντίνα Βάντσεβα είναι απόφοιτος Λυκείου με διδασκαλία στη ρωσική γλώσσα.  Σπούδασε Σλαβική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Κλίμεντ Όχριντσκι» απ’ όπου αποφοίτησε με τον τίτλο Master. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της κινούνται στη σφαίρα της πολιτισμικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας και της εθνογραφίας. Είναι αποσπασμένη διδάσκουσα της βουλγαρικής γλώσσας και πολιτισμού από το Πανεπιστημίου της Σόφιας.