ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Γραμματίκας
Ο Βασίλης Γραμματίκας αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 1992, και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Nottingham. Αναγορεύθηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ το 2002 με βαθμό «άριστα». Είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με  έμφαση στην προστασία των μειονοτήτων στον παρευξείνιο χώρο». Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η Διεθνής προστασία των μειονοτήτων & η αντιμετώπισή τους στα παρευξείνια κράτη της πρώην ΕΣΣΔ» πολλών άρθρων και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους.
Επίκουρη Καθηγήτρια Αθηνά Μαχά-Μπιζούμη
Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, ΔΠΘ. Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει λάβει μεταπτυχιακή επιμόρφωση στη Μουσειολογία με ειδίκευση στην Πολιτιστική Διαχείριση από το Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών, και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδίκευση στη Λαογραφία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις πολιτικές χρήσεις του παραδοσιακού και σύγχρονου ενδύματος, στη διαχείριση μουσειακών συλλογών και στη μελέτη του υλικού λαϊκού πολιτισμού με διεπιστημονική προσέγγιση.