ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Γραμματίκας
Ο Βασίλης Γραμματίκας αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 1992, και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Nottingham. Αναγορεύθηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ το 2002 με βαθμό «άριστα». Είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με  έμφαση στην προστασία των μειονοτήτων στον παρευξείνιο χώρο». Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η Διεθνής προστασία των μειονοτήτων & η αντιμετώπισή τους στα παρευξείνια κράτη της πρώην ΕΣΣΔ» πολλών άρθρων και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους.