ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ


Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη (vtzontzo@bscc.duth.gr)
Η Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη είναι απόφοιτος Λυκείου με διδασκαλία στη ρωσική γλώσσα και κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της Βουλγαρίας, με επάρκεια διδασκαλίας της βουλγάρικης γλώσσας Υ.Π.Θ. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Θράκης της Βουλγαρίας με ειδίκευση σε θέματα παιδαγωγικής και εκπαίδευσης. Τα ενδιαφέροντα της σχετίζονται με την διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας  ως  ξένης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων λόγου στην βουλγαρική γλώσσα, την κατάκτηση της βουλγαρικής γλώσσας από δίγλωσσα παιδιά, καθώς και με το σχεδιασμό και την προσαρμογή παιχνιδιών για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην βουλγάρικη γλώσσα. Διδάσκουσα επί πολλά έτη στο ΙΜΧΑ, μέλλος της συντονιστικής επιτροπής στις εξετάσεις πιστοποίησης   βουλγαρικής γλώσσας  ΙΜΧΑ-ΑΣΕΠ . Μέλος  του ABSA (Association of  Bulgarian Schools Abroad)
Όλγα Αλεξέεβα (oalexeev@bscc.duth.gr)
Η Όλγα Αλεξέεβα είναι απόφοιτη ρωσικού Λυκείου, κάτοχος πτυχίου του Εθνικού Πανεπιστημίου Β. Ι. Βερνάντσκι της Κριμαίας και του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση Ρωσική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμού με διδακτική επάρκεια για τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας. Τα ενδιαφέροντά της σχετίζονται με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Από το 2016 είναι διδάσκουσα της Ρωσικής γλώσσας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. Συμμετείχε σε Διεθνή Συνέδρια και Επιστημονικά Φόρουμ. Είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Διεθνές Θερινό Σχολείο «Ρωσική γλώσσα και Πολιτισμός στον σύγχρονο κόσμο». Έχει ενεργό συμμετοχή στη διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού.

Έλενα Λορεντάνα Βουτσινά(evoutsin@bscc.duth.gr)
Η Έλενα-Λορεντάνα Βουτσινά αποφοίτησε από το “Şcoala Genarala” της πόλης Constanța της Ρουμανίας. Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με ζητήματα Ελληνορθόδοξης Θεολογίας και διδακτικής της Ρουμανικής γλώσσας ως ξένης. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 διδάσκει τη Ρουμανική γλώσσα στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. βάσει του ΠΔ.407/80.