ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80


Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη (vilijonjorova@yahoo.gr)
Η Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη είναι απόφοιτος Λυκείου με διδασκαλία στη ρωσική γλώσσα και κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της Βουλγαρίας, με επάρκεια διδασκαλίας της βουλγάρικης γλώσσας Υ.Π.Θ. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Θράκης της Βουλγαρίας με ειδίκευση σε θέματα παιδαγωγικής και εκπαίδευσης. Τα ενδιαφέροντα της σχετίζονται με την διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας  ως  ξένης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων λόγου στην βουλγαρική γλώσσα, την κατάκτηση της βουλγαρικής γλώσσας από δίγλωσσα παιδιά, καθώς και με το σχεδιασμό και την προσαρμογή παιχνιδιών για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην βουλγάρικη γλώσσα. Διδάσκουσα επί πολλά έτη στο ΙΜΧΑ, μέλλος της συντονιστικής επιτροπής στις εξετάσεις πιστοποίησης   βουλγαρικής γλώσσας  ΙΜΧΑ-ΑΣΕΠ . Μέλος  του ABSA (Association of  Bulgarian Schools Abroad)
Όλγα Αλεξέεβα (olia.alekseeva78@gmail.com)
Η Όλγα Αλεξέεβα είναι απόφοιτη ρωσικού Λυκείου, κάτοχος πτυχίου του Εθνικού Πανεπιστημίου Β. Ι. Βερνάντσκι της Κριμαίας και του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση Ρωσική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμού με διδακτική επάρκεια για τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας. Τα ενδιαφέροντά της σχετίζονται με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Από το 2016 είναι διδάσκουσα της Ρωσικής γλώσσας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. Συμμετείχε σε Διεθνή Συνέδρια και Επιστημονικά Φόρουμ. Είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Διεθνές Θερινό Σχολείο «Ρωσική γλώσσα και Πολιτισμός στον σύγχρονο κόσμο». Έχει ενεργό συμμετοχή στη διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού.

Ευανθία Παπαευθυμίου (evanthiapapae@gmail.com)
Η Ευανθία Παπαευθυμίου είναι απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό της από το Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου- Σχολή Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών με ειδίκευση στη μετάφραση του γλωσσικού ζεύγους ρουμανικά-ελληνικά, καθώς και το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ρουμανικής γλώσσας για το επίπεδο Γ2. Ως εξωτερική συνεργάτιδα έχει διδάξει για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου το πρακτικό μάθημα της ελληνικής γλώσσας σε ρουμανόφωνους φοιτητές. Είναι υποψήφια διδάκτορας του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. Έχει παρακολουθήσει επιμορφώσεις και σεμινάρια στη διδακτική των ξένων γλωσσών και στη μετάφραση λογοτεχνίας, ενώ έχει παρουσιάσει σε διεθνή συνέδρια αντίστοιχες μελέτες. Επιστημονικά ενδιαφέροντα: μετάφραση, διδακτική της ελληνικής και της ρουμανικής γλώσσας ως Γ2/ΞΓ, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης, Λογοτεχνία.