Π.Δ. 407/80


Ηλίας Ιωαννάκης ( ioannakis@hotmail.com)
Eίναι απόφοιτος της Geistliche Akademie “Professor Asen Diamandiev”- Plovdiv – Bulgaria στην Μουσικολογία και στην Μουσική Παιδαγωγική. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού από το Plovdiv University “Paisii Hilendarski” – Bulgaria από το Φιλοσοφικό – Ιστορικό τμήμα – έδρα Εθνολογίας με θέμα “Βαλκανικό Φεστιβάλ Πολιτισμού – Η μουσική των Ρομά στην βαλκανική χερσόνησο” και καλλιτεχνικός διευθυντής στο Βαλκανικό Φεστιβάλ Πολιτισμού 2007 – Κομοτηνή. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το Tbilisi I. Chavchavadze State Pedagogical Institute of Foreign Languages με θέμα “Πολιτιστικές και Ιστορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γεωργίας και χρήση της μουσικής και του Πολιτισμού ως στοιχείο διαπαιδαγώγησης για την ανεκτικότητα και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ διαφόρων πολιτισμικών ομάδων σε μία σχολική τάξη”. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: ιστορία, μουσική και πολιτισμός των παρευξείνιων και βαλκανικών χωρών και πολιτισμικές – ιστορικές – γλωσσολογικές επιρροές μεταξύ λαών της Βαλκανικής και των παρευξείνιων χωρών.
Ioan-Florin Muntean (ifmuntean@gmail.com)
Διδάσκει Ρουμανική Γλώσσα και Μετάφραση στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος πτυχίου της Σχολής Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (2015) με ειδίκευση στις Βιβλικές Σπουδές και υποψήφιος διδάκτωρ της Συστηματικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς της πατερικής γραμματείας, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της μετάφρασης κειμένων από την ελληνική γλώσσα στη ρουμανική και αντίστροφα.
Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη (vilijonjorova@yahoo.gr)
Η Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη είναι απόφοιτος Λυκείου με διδασκαλία στη ρωσική γλώσσα και κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της Βουλγαρίας, με επάρκεια διδασκαλίας της βουλγάρικης γλώσσας Υ.Π.Θ. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Θράκης της Βουλγαρίας με ειδίκευση σε θέματα παιδαγωγικής και εκπαίδευσης. Τα ενδιαφέροντα της σχετίζονται με την διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας  ως  ξένης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων λόγου στην βουλγαρική γλώσσα, την κατάκτηση της βουλγαρικής γλώσσας από δίγλωσσα παιδιά, καθώς και με το σχεδιασμό και την προσαρμογή παιχνιδιών για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην βουλγάρικη γλώσσα. Διδάσκουσα επί πολλά έτη στο ΙΜΧΑ, μέλλος της συντονιστικής επιτροπής στις εξετάσεις πιστοποίησης   βουλγαρικής γλώσσας  ΙΜΧΑ-ΑΣΕΠ . Μέλος  του ABSA (Association of  Bulgarian Schools Abroad)