ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Στην πλατφόρμα DUTHNET eClass έχουν δημιουργηθεί τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση των στοιχείων του Ιδρυματικού Λογαριασμού τόσο του διδακτικού προσωπικού όσο και των φοιτητών/τριών.