Πρόγραμμα σπουδών


 A’ ΚΥΚΛΟΣ


Δ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

 

Β’ ΚΥΚΛΟΣ


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

ΣΤ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Ζ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Η’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

ΣΤ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Ζ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Η’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

ΣΤ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Ζ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Η’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

ΣΤ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Ζ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Η’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής