Κατατακτήριες Εξετάσεις


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 1-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ως εξής:
Α) Αυτοπροσώπως
Β) Με αποστολή στο email της γραμματείας: secr@bscc.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.: 25310-39420

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2019-2020
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2019-2020