ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-2020


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 1-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ως εξής:
Α) Αυτοπροσώπως
Β) Με αποστολή στο E-mail της γραμματείας: secr@bscc.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +305310 39420

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ2019-2020
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019-2020