ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 19-30 ΜΑΙΟΥ 2021

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ως εξής:
Α) Αυτοπροσώπως
Β) Με αποστολή στο E-mail της γραμματείας: secr@bscc.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +305310 39420

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ2019-2020
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 19-30 ΜΑΙΟΥ 2021