28/4/2020 Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου” και “Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο”


«Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Δ’ και Η΄ Εξαμήνου ότι τα μαθήματα ‘Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου’ και ‘Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο’ θα διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Περισσότερες λεπτομέρειες οι φοιτητές μπορούν να βρουν στο e- class των μαθημάτων αυτών. Οι φοιτητές πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο e- class των μαθημάτων αυτών.»

22/4/2020 Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019 – 20


Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 26 Απριλίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να υπενθυμίσετε εγκαίρως στους φοιτητές την καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων, προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωσή τους για το Εαρινό εξάμηνο 2019-20 μέχρι την *Κυριακή 26 Απριλίου 2020*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

13/4/2020 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020 και στο πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2020 να δουν προσεκτικά τα δύο συνημμένα έγγραφα σχετικά με τις οικονομικές ρυθμίσεις των μετακινήσεών τους και τις ακαδημαϊκές διευθετήσεις του προγράμματος, όπως τις εισηγήθηκε η Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη του Προγράμματος, καθ. Κα Μ. Γρηγορίου και έγιναν δεκτές από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ.

Επίσης, λόγω της παρούσας κατάστασης, η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές 2020-2021 και Διεθνής Κινητικότητα 2020-2021 (Μαριούπολη) παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2020.

Η Επιτροπή Erasmus+

Απόφαση Συγκλήτου 3_19-3-2020 ανωτέρα βία_κινητικότητες Erasmus-1

Εισήγηση_Erasmus-Covid-19_οικονομική και ακαδημαϊκή διαχείριση κινητικότητας φοιτητών τελικό