28/4/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Ανακοίνωση συμπληρωματική για σίτιση 28.4.2020 (1)