Ανακοίνωση της κας Μαχά για το μάθημα «Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας»


Προφορική εξέταση εξ αποστάσεως μαθήματος «Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας»

 

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές επί πτυχίω που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου 2020 στο μάθημα «Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας» να το δηλώσουν έως και τις 31 Μαΐου 2020, με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας nantia.macha@gmail.com, προκειμένου να καταρτιστούν και να ανακοινωθούν στις αρχές Ιουνίου οι κατάλογοι με βάση τις ομάδες και τις ώρες στις οποίες θα συνδεθούν οι φοιτητές για να εξεταστούν. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά. Θα σας ενημερώσω με νέα ανακοίνωση για την ημέρα και την ώρα της εξέτασής του.

Σκοπός μου είναι, για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να συνδέονται κατά ομάδες, σύμφωνα με την ομαδοποίηση που θα ανακοινώσω αρχές Ιουνίου, με σχετική ανακοίνωσή μου. Φοιτήτριες και φοιτητές που δεν θα δηλώσουν την συμμετοχή τους στις εξετάσεις όπως παραπάνω ορίζεται, δεν θα μπορέσουν να εξεταστούν στην παρούσα εξεταστική.

Η διδάσκουσα,

Αθηνά Μαχά

Επίκουρη καθηγήτρια Λαογραφίας