9/6/2020 Πτυχιακές εργασίες


Βάσει του Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος (https://bscc.duth.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A4.%CE%93.%CE%A6.%CE%A0.%CE%A0.%CE%A7.pdf) η Καθηγήτρια κα Μαρία Δημάση  προτείνει τα ακόλουθα θέματα.

  1. Τ.Π.Ε και διδασκαλία ξένων γλωσσών: Η περίπτωση της διδασκαλίας της ρουμανικής στο ελληνικό πανεπιστήμιο 
  2. Η αξιοποίηση αφηγηματικών λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία της ΞΓ.
  3. Μέθοδοι κατάκτησης του αλφαβητισμού στα εγχειρίδια της Α΄ τάξης παρευξείνιων χωρών (θα επιλεγεί ένα εγχειρίδιο)
  4. Η συμβολή της πολυτροπικότητας στην κατανόηση του γραπτού λόγου στη διδασκαλία της ΞΓ.

Φοιτητές/τριες του ΣΤ΄ Εξαμήνου που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή εργασία καλούνται να δηλώσουν το θέμα της επιλογής τους μέχρι τις 20 Ιουνίου στο e-mail mdimasi@bscc.duth.gr.