Ανακοινώσεις σίτισης-στέγασης φοιτητών του Δ.Π.Θ. ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023


1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_2023

2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_2023