Ανακοίνωση του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα 8


Το μάθημα της κας Αϊσέ Χασάν στις 18 Μαρτίου 2022 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας